Маргаанд ялах зарчим

Маргаанд ялах зарчим

September 23, 2022

Та хүмүүстэй санал зөрөлдөх, маргалдах үе хэр их гардаг вэ? Та үүний хэрхэн шийддэг вэ? Өөрийн санал бодлоо бусдад зөв ойлгуулж чаддаг хүмүүс маргаанаас ангид байдагч заримдаа асуудал үүсэх үе гарах нь элбэг байдаг. Тиймээс энэхүү зөвлөгөөгөөр Дэйл Карнегийн номоос орууллаа. 

Унших
Өөртөө итгэх итгэлээ удирдан зохицуулах 5 зөвлөмж

Өөртөө итгэх итгэлээ удирдан зохицуулах 5 зөвлөмж

September 08, 2020

Та өөртөө хэр их итгэлтэй вэ? Энэ асуулт бол хүн бүрийн хувьд өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж хэр вэ гэдгээс хамаардаг тодорхойлоход бэрх асуулт. Өөрөө өөрийгөө бодитоор үнэлж болдог бол бид 80 хувь өөртөө итгэлтэй гэж хэлэх эсвэл 100 хувь гэж хэлж болох ч бидний өөртөө итгэх итгэл янз бүр байдаг.

Унших
.