Өөртөө итгэх итгэлээ удирдан зохицуулах 5 зөвлөмж

Өөртөө итгэх итгэлээ удирдан зохицуулах 5 зөвлөмж

September 03, 2020

Та өөртөө хэр их итгэлтэй вэ? Энэ асуулт бол хүн бүрийн хувьд өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж хэр вэ гэдгээс хамаардаг тодорхойлоход бэрх асуулт. Өөрөө өөрийгөө бодитоор үнэлж болдог бол бид 80 хувь өөртөө итгэлтэй гэж хэлэх эсвэл 100 хувь гэж хэлж болох ч бидний өөртөө итгэх итгэл янз бүр байдаг.

Унших
.