Цахим номын ашиг тус

"Стандард Ойл Компани"-г байгуулж байх үедээ эцэг Жон Д. Рокфеллер: "Хүмүүстэй харилцах чадвар нь элсэн чихэр, кофен адилаар худалдан авах боломжтой бүтээгдэхүүн юм, харин ертөнцийн өөр ямар ч ур чадвараас илүүтэй тэр бүтээгдэхүүнийг хамгийн өндөр үнээр авахад бэлэн байна" гэж ээ. 

Энэхүү хэрэгслийг ашиглан маргааныг шийдвэрлэх өөрийн өнөөгийн арга барилыг задлан шинжилж хөгжүүлэх шаардлагатай талууд дээрээ ажиллах боломж бүрдэх юм. Илүү нэгдмэл багийг бий болгоход чигэлсэн зөрчил шийдвэрлэх олон үр дүнтэй стратегиудтай танилцах болно. 

Өнөөгийн хурдтай ажлын орчинд хүмүүстэй харилцах ур чадвар бүр ч илүү чухал болоод байна. Зөрчлийг мессежээр эсвэл и-мейлээр шийдвэрлэх боломжгүй. Үүссэн зөрчилтэй биечлэн нүүр тулах ёстой. Маргаантай асуудлыг хөндөх нь ихэнх хүмүүсийн хувьд маш түвэгтэй байдаг.

Энэхүү цахим номыг ажилласнаар ур чадваруудыг сурах болно:

  • Хүмүүсийн хооронд үүсэх зөрчил маргаанд үзүүлэх ялгаатай хариу үйлдлүүдийг таних, сэтгэлийн хөдлөл болоод хэрэгцээг ойлгох.
  • Нөхцөл байдлыг шинжилж тухайн зөрчилтэй нөхцөл байдалд тохирох хамгийн тохиромжтой шийдлийг олох.
  • Багийн бүх гишүүдэд ашигтай зөрчлийг шийдвэрлэх стратегиудыг боловсруулах.
    .