LEADERSHIP TRAINING FOR MANAGERS

Сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх танилцуулгаас татаж үзээрэй. 

Зарлагдсан өдрүүд


2022
6 сарын 25, 26, 7 сарын 2

Leadership Training for Managers

Хугацаа: 3 бүтэн өдөр

1 050 000₮

.