LEADERSHIP TRAINING FOR MANAGERS

Сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх танилцуулгаас татаж үзээрэй. 

Зарлагдсан өдрүүд


2022
9 сарын 22, 23, 24

Leadership Training for Managers

Удирдлагуудад зориулсан манлайллын хөтөлбөр

Хугацаа: 3 бүтэн өдөр

1 250 000₮

.