00 Days
00 Hours
00 Mins
00 Secs

Ямар чадвар эзэмших вэ?

Бизнесийн чухал ур чадваруудын тоонд илтгэх, ярих ур чадвар, бусдад нөлөөлөх нөлөөллийн буюу манлайллын ур чадвар, харилцааны ур чадвар болоод стресс санаа зовнилоо хэрхэн шийдвэрлэж, гүйцэтгэлээ өндөр байлгах гээд олон чадваруудыг нэг дор багцлан Дэйл Карнеги Трэйнингээс гаргасан амжилтад хөтлөх ур чадварууд курс сургалт эхлэх гэж байна.Трэйнингээр үндсэн 5 ур чадварын талаар хөндөж, хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар дадлага хэлбэрээр хөтөлбөр явагдах болно.

- Илтгэх, өөрийгөө илэрхийлэх ур чадвар
- Харилцааны ур чадвар
- Манлайллын ур чадвар
- Стресс санаа зовнилоо удирдах ур чадвар
- Өөртөө итгэх итгэлээ өсгөх

Яагаад Дэйл Карнегийн курс гэж?

1. Дэйл Карнегийн энэхүү хөтөлбөр дэлхийн 90 гаруй оронд явагдаж байгаа. Өнөөдөр дэлхийн 9 сая хүн энэхүү хөтөлбөрийг дүүргээд байгаа.

2. Дэйл Карнегийн багш бэлдэх процесс ISO 9001 2008 стандартыг хангасан байдаг. Дэлхийн аль ч оронд нэг ижил стандартаар хөтөлбөрүүд явагддаг.

3. Оролцогч нэг бүртээ тулж ажиллаж чаддаг. Карнегийн сургалт хүн нэг бүртээ тулж ажиллах боломжийг сургалтын явцад бий болдог ба тухайн оролцогчид шаардлагатай ур чадварыг олгох тал дээр лекц бус трэйнингийн арга зүйгээр хичээл явагддагаараа бусдаас өөр байдаг.Хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүйг доорх холбоосоор үзээрэй.

"Амжилтад хөтлөх ур чадварууд" буюу Дэйл Карнегийн хүний хөгжлийн брэнд хөтөлбөрт яг юу үздэг талаар сургагч багш Г.Ашиг хэрхэн тайлбарласныг доор байгаа бичлэгээс үзнэ үү. 

Зарлагдсан өдрүүд

2023 оны 12-р сарын 17, 23, 24


704 000₮ (20 хувь хөнгөлөлттэй үнэ)

3 бүтэн өдөр

.