High Impact Human Resource

Хүний нөөцийн менежерийн хөтөлбөр


Join Facebook Group
Тэтгэлэгтэй холбоотой бүх мэдээллийг доорх грүпп дээр оруулж байх болно

Зорилго:

Дэйл Карнегийн хөтөлбөрүүд байгууллагад зориулсан гүйцэтгэл сайжруулах, бүтээмжийг дээшлүүлэх тал дээр дэлхий олон оронд сургалт трэйнинг явуулхаас гадна монголын зах зээлийн топ кампаниудад зориулсан хөтөлбөрүүд байнга явуулдаг. Энэ туршлага дээрээ үндэслэн хүний нөөцийн салбарын хөгжил тэр дундаа хүний нөөцийн менежерийн ур чадварыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах үүднээс энэхүү хөтөлбөрийг зарлаад байна. 

Хамрагдах хүрээ:
Хүний нөөцийн удирдлага, менежер, ажилтанууд

Тавигдах шаардлага:

  • Хүний нөөцийн салбар, сургалтын хэлтэст хариалагдах албан тушаалтан, менежер байх
  • Заасан хугацаанд сургалтад хамрагдах боломжтой байх /Өглөө 06:30-09:00 ажлын өдрүүдэд, Мягмар гараг бүр/
  • Кампаниас хүний нөөцийн ажилтнаа хөгжүүлэх тал дээр өглөөний цагт боломж олгох (Мягмар гараг бүрийн өглөө)
  • 30 болон түүнээс дээш ажилтантай компанийн хүний нөөц байх

Тэтгэлэг горилогчийн анкет, материал хүлээн авах хугацаа:

1. Тэтгэлэг горилогчийн анкетыг 2020 оны 11-р сарын 6-ны өдөр хүртэл авна. Та доорх “Form”-оор орж анкетыг бөглөөрэй.

Тэтгэлэгт тэнцсэн тохиолдолд бүртгэлийн хураамж болох 280 000₮ төлөх боломжтой байх. 

Бүртгэлийн хураамжид: Олон улсын сертификат, гарын авлага, 2 сарын хугацаанд орох хичээлийн өглөөний цай кофе багтсан болно.  

00 Хоног
00 Цаг
00 Мин
00 Сек

Дэйл Карнегийн талаар мэдээллүүд

.